NYT RÅDHUS, VORDINGBORG
       

Tegnestuen har på eget initiativ foreslået, at nyt rådhus for Vordingborg Kommune placeres på ruinterrænet ved Gåsetårnet. Herved bliver der skabt et centrum for Vordingborg By med samling af offentlige og kulturelle bygninger på et historisk vigtigt sted for Vordingborg – og for hele landet.

Rådhuset tænkes opført på resterne af de gamle tårnfundamenter, således at silhuetten af den engang så vigtige borg genskabes – dog i et nutidigt formsprog.

Valdemarenes Borg havde op til 12 tårne, hvoraf kun Gåsetårnet er bevaret i dag. Resterne af de øvrige tårne bevares og vil danne fundament for nye røde murstenstårne indeholdende kontorer i fem til syv etager med møderum øverst – et tårn for hver af kommunens afdelinger.

Tagene lægges med kobber, og store vinduespartier vil give kontorerne et flot kig ud over havnen og byen. Adgangen mellem tårnene vil foregå under jorden via gange med ovenlys og langs de nedgravede fundamenter af Prins Jørgens Palæ.

At bygge oven på ca. 700 år gamle mure kan selvfølgelig synes kontroversielt, og af fortilfælde er der nok kun genopførelsen af Koldinghus i 1970’erne.

I rådhusforslaget er der ikke tale om en genopførelse af borgen, da resterne af den engang så store borg i Vordingborg ikke er vældige, og kendskabet til dens oprindelige udseende er beskedent. For besøgende er det svært at genkalde sig et indtryk af borgens virkelige omfang, og dette forslag er derfor snarere en markering af Valdemar-kongernes imponerende borg. Man bør også huske på, at der igennem tiderne er blevet nedrevet og opbygget mange bygninger på borgen – hver med sin stilart, og dette forslag er derfor kun en fortsættelse af en stadig udvikling af Danmarks tidligere hovedstad.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med ingeniørfirmaet Bjerager og Kristensen Aps.