OMBYGNING, KULSBJERG SKOLE
       

I 2013 og 2014 står tegnestuen for ombygningen af Kulsbjerg Skole i Stensved.

Den ny helhedsplan ombygger skolen, således at den opfylder de nye krav og behov i den nye skolestruktur i Vordingborg Kommune.

Herved vil Kulsbjerg Skole, Stensved-afdelingen have ca. 600 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Dette indebærer større klasselokaler, et pædagogisk læringscenter, et større samlingslokale, nye lærerteamsrum, samt bedre udnyttelse af gangarealer.

Klasselokaler mod den indre gårdhave omlægges til brede gangarealer med mulighed for gruppearbejder, og skaber derved visuelt samhørighed på tværs af gården.

De tidligere gangarealer sammenlægges med de ydre klasselokaler, og der etableres herved velporportionerede klasserum med store ovenlys.

Landskabsarkitekt på gårdrum: Arkitekt Helle Nebelong.

Ombygningen er udført i 2012-14.