KOSTER FÆRGEGÅRD, MØN

       
Renovering og indvendig ombygning af den gamle færgegård for overfarten mellem Møn og Kalvehave, Sjælland.
Facademurene, opbygget i Flensborg-sten, afrenses og omfuges, der lægges nyt tegltag, kamtakker renoveres/ genopmures, og der isættes nye vinduer. Indvendig ombygges færgegården til to moderne boliger og vil efter endt ombygning fremstå tidssvarende og energirenoveret. Renoveringen forventes opstartet ultimo 2015.