OMBYGNING AF FJORDGÅRDEN

       
Det gamle plejehjem i Præstø ombygges med nye funktioner som dagcenter for Bo- og Naboskab.

De lange gange opbrydes ved etablering af nicher, der kan fungere som hvileområder, møderum mv. Et gennemgående skabskoncept vil i hele huset fungere som nye rumadskillere og vægge i nicherne.

Det store gårdrum brydes af en tværgående overdækning, der giver mulighed for rundgang i huset. Overdækninger over de forskellige udeaktiviteter opbygges som en videreførelse af husets modulsystem og materialitet.

Træterrasser og gange opdeler gårdrummet og giver niveaufri adgang til husets mange udgange.

Huset energirenoveres, således at de triste betonelementer efterisoleres og træbeklædes, og nye energivinduer isættes.

Projektet er i en skitsefase, og ombygning afventer husets nuværende beboeres udflytning til det nye Multicenter i Præstø i 2014.