FANEFJORDHALLEN, RENOVERING
       
Fanefjordhallen på Vestmøn er opført i 1970, og senere er en muret boldklubhus tilføjet. Begge bygninger var nedslidte og krævede en renovering på tag og facader.

Ved at føre hallens tag ned over boldklubbens flade tag blev bygningerne samlet i én, og en overdækket tilskuerplads blev hermed også etableret.

Bygningen blev efterisoleret og beklædt på tag og facader med samme bølgeplader lagt i to nuancer for at give et indtryk af, at én ”hud” blev lagt over bygningen.

Vinduer og boldklubbens røde teglmure blev bibeholdt, dog er der isat flere vinduer i den tidligere mørke hal, og en depotbygning blev tilføjet hallen.