CAMPING MØNBROEN, SERVICEBYGNINGER
       

Bygningerne vil indeholde bade-, toilet- og køkkenfaciliteter til campingpladsen. De to trælænger danner et lille gårdrum, et campingtorv, hvor campisterne mødes. Bygninger opføres i foråret 2015.