BOGØ-MØN CYKELBRO OG FERIEBY
       


Med dette projekt ønskes det at imødekomme flere behov og udfordringer for de to lokalområder Bogø og Vestmøn:

-Lokal forbindelse til at sikre lokal udvikling

-Ny trafiksikker skolevej

-En trafiksikker forbindelse for cykelturister

-Et alternativt og rekreativt feriehusområde

Cykelbroen opføres som en træbro parallelt med vejdæmningen på Letten-siden, hvor vandet er lavt og roligt pga. vejdæmningens stenmoler. Fra Bogø forudsættes anlagt en dobbeltrettet cykelsti fra havnen til træbroen og herfra videre til Damme-Askeby, hvor cykeltrafikken ledes ind i byen.

Træbroen opføres på nedhamrede træpæle, tværdragere imellem og belægning i hårdt træ. Værn på broen kan være let stålværn, således at der stadig vil være gennemsyn fra vejdæmningen og ud på Letten.

Feriebyen anlægges cirka midt på broen, med fem tværbroer ud fra cykelbroen.

Feriehusene opføres ligeledes på træpæle og har hver deres træterrasse fortrinsvist orienteret mod syd og vest.

Husene ligger forholdsvis tætte sammen, dels for at begrænse afskærmning for det flotte vandkig fra vejdæmningen og dels for at skabe et intenst og livligt leben mellem husene; der kan fiskes fra terrasser, kanoer og kajakker kan sejle rundt mellem husene og længere ude kan windsurfere og små sejlbåde være.

Træbroerne vil fungere som lokale torvepladser med bænke, hvor beboerne kan mødes med naboer, og cykelturisterne tage en pause eller måske et længere ophold i et af husene.

Feriehusene er små campinghuse på 35 m2 indeholdende tre moduler: et opholdsmodul med hems og køkken, et soveværelsemodul samt et badeværelsemodul. Modulerne kan sættes sammen på forskellige måder og dermed danne en variation, så der opnås en stemning af ”selvgroethed”.
Kloakering, el og vand vil føres under cykelbroen, og spildevand tilsluttes rensningsanlægget i Damme.

Der forudsættes opført en mindre p-plads på Bogø-siden for beboerne, således at adgang videre til feriehusene kan ske via cykling eller gang.
Opholdet i feriebyen vil dermed være af en hel anden karakter end øvrige sommerhusområder, da et ophold her vil være meget underlagt naturen og dermed også give en større og mere intens oplevelse af den omkringliggende vilde natur.