ÆLDRECENTRE, VORDINGBORG KOMMUNE
       
Tegnestuen har i 2013 løbende ombygget Vordingborg Kommunes ældrecentre, således at de i dag opfylder de skærpede krav til personalefaciliteter.

Da hver af kommunens otte ældrecentre er forskellige, har løsninger skulle til- og indpasses hver bygningskrop i form og materialitet.

Tilbygninger tilstræbes herved at lægge sig op ad de eksisterende bygninger, således at de både mimer videre på den oprindelige arkitektur og alligevel fremstår med hver deres udtryk.
Aggerhus Ældrecenter  
   
 
    Skitse af Solhøj ældrecenter  
    Ulvsund Ældrecenter Ulvsund Ældrecenter